0918 872 309 | 0907 717 644

vcielkamija@gmail.com

pastovanie
O kryštalizácii medu

Každý pravý a nefalšovaný med časom
skryštalizuje a niektorý až tak, že na ňom
ohnete lyžičku. Kryštalizácia je
charakteristická pre čistý a prírodný med.
Je to zvrátiteľný proces a pri zahriatí na 40°C sa
vráti do svojej tekutej podoby.Najrýchlejšie
kryštalizuje pri teplote +12°C až +14°C.
Ak má nad +25°C, alebo pod +5°C, kryštalizácia
prebieha pomaly.

Prečo med pastovať?

Väčšina medov kryštalizuje už do niekoľkých dní
až týždňov ,no pri agátovom je to niekoľko
mesiacov až rokov. Pastovanie je riadená
kryštalizácia. Pravidelným krátkym miešaním
medu dosiahneme obrusovanie a zmenšovanie
vznikajúcich kryštálikov, čím vznikne perleťová
pastovitá hmota, ktorá už nestvrdne a dá sa
natierať bez toho, aby sa med roztekal.
Napastovať med môžete aj svojpomocne doma
kúpov tekutého medu priamo od včelára
(nie z hypermarketov) a pravidelným miešaním
po dobu niekoľkych dní až týždňov
med napastujete.

Stále tekutý med

Med po zohriatí nad 50°C kryštalizuje
veľmi pomaly alebo vôbec, čo je typické pre
veľkospracovateľov medu do hypermarketov,
ale z medu sa stane len tekuté a drahé
sladidlo so zvýšeným obsah HMF
(Hydroxymetylfurfural). Preto, ak vám
nevadí kryštalizácia kupujte tekutý med
priamo od overeného včelára alebo siahnite
rovno po pastovanom mede.